salad için İngilizce-Türkçe çeviriler:

salata · salatalı · salata sosu · diğer çevirileri

salad salata

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

Do you want some salad?

Biraz salata ister misin?

Salad, sandwich, milk and lunch

Salata, sandviç, süt ve öğle yemeği

salad salatalı

I brought another sandwich for him. Chicken salad this time.

Ona, bir sandviç daha getirdim bu sefer, tavuk salatalı.

A woman makes a chicken salad sandwich.

Bir kadın tavuk salatalı sandviç hazırlıyor.

That's true, and that thing with green salad and liver.

Doğru, ve şu şey yeşil salatalı ve ciğerli.

salad salata sosu

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married, Gretchen and I.

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz. Gretchen ve ben.

What is this, homemade salad dressing?

Bu ne ev yapımı salata sosu mu?