sappho için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sappho · diğer çevirileri

sappho sappho

You don't really believe you're Sappho reincarnated, do you?

Yeniden doğmuş Sappho olduğuna gerçekten inanmıyorsun, değil mi?

Sappho wrote a poem for me.

Sappho benim için şiir mi yazdı?

Of course, SM gear first made popular by the lyric poet, Sappho,

Tabii ki, SM kıyafetleri ilk Şair Sappho tarafından meşhur edildi,