saw için İngilizce-Türkçe çeviriler:

testere · diğer çevirileri

saw testere

You're gonna thank me for this saw,

Bu testere için bana teşekkür edeceksin.

This saw is part of me.

Bu testere benim bir parçam.

It's a saw or a drill or something.

Testere ya da matkap gibi bir şey.