saying için İngilizce-Türkçe çeviriler:

söylem, söyleme · söz · deyiş · atasözü · deyim · özdeyiş · diğer çevirileri

saying söylem, söyleme

Okay, don't say anything else, please, just don't say anything

Tamam, başka bir şey söyleme, lütfen bir şey söyleme.

Don't say anything more.

Daha fazla bir şey söyleme.

Can you do me a favor and not say anything about this to anyone?

Bana bir iyilik yapabilir mısın? Bunun hakkında kimseye bir şey söyleme.

saying söz

Look, all I'm saying whatever happens I promise I'll be waiting.

Dinle, tek söylediğim, ne olursa olsun söz veriyorum bekliyor olacağım.

Just say the right words, please.

Sadece doğru sözleri söyle lütfen.

Please, Don, promise you won't say anything.

Lütfen, Don, hiçbir şey söylemeyeceğine söz ver.

saying deyiş

There's an old saying, you know?

Eski bir deyiş var, biliyor musun?

That's a great saying, okay?

Bu mükemmel bir deyiş, tamam mı?

It's just a saying, darling.

Bu bir deyiş tatlım, tatlım.

saying atasözü

That's not even the saying.

Bu atasözü bile değil.

There's an old Indian saying:

Eski bir Kızılderili atasözü vardır:

And there's another old saying, senator:

Başka bir atasözü de var, Senatör.

saying deyim

Yeah, well that's not a saying.

Evet, ama o bir deyim değil.

A very old saying.

Çok eski bir deyim.

Hey, Don, first of all, that's not an old saying.

Bak Don, öncelikle o eski bir deyim değil.

saying özdeyiş

Sorry to interrupt you, Mr. Mayor, but there's an old American saying,

Böldüğüm için özür dilerim Sayın Belediye Başkanı. Eski bir Amerikan özdeyişi vardır.

I taught her a saying "Nos must amitto vivo en.

Ona bir özdeyiş öğretmiştim "Nos must amitto vivo en.

Is that another old Okinawan saying? No.

Bu da eski bir Okinawa özdeyişi mi?