seas

You're a beautiful, strong woman, a generous friend, and a bright light in a sea of dark.

Sen güzel, güçlü bir kadınsın. Cömert bir dost ve bu karanlık dünyadaki parlak bir ışıksın.

What, North Sea oil No, not North Sea oil, something absolutely bloody delicious.

Kuzey Denizi yağı mı? Hayır, Kuzey Denizi yağı değil gerçekten lezzetli bir şey.

Just close your eyes and imagine yourself by the sea.

Sadece gözlerini kapat ve kendini deniz kenarında hayal et.

It's a totally different sea out there, isn't it?

Bu tamamen farklı bir deniz, değil mi?

So big, it was big and empty like that big, empty, blue sea and sky.

Öyle büyük, o kadar büyük ve boştu ki mavi deniz ve gökyüzü gibi büyük ve boştu.

Just close your eyes, Walter, and imagine yourself by the sea.

Gözlerini kapat Walter ve kendini deniz kenarında hayal et.

Good evening, Mr. and Mrs. North and South America and all the ships and clippers at sea.

İyi akşamlar, Bay ve Bayan Kuzey ve Güney Amerika ve denizdeki tüm gemiler ve yelkenliler.

Give me a weapon and run for the sea.

Bana bir silah ver ve denize koş.

Attention, ladies and gentlemen, and all ships at sea.

Dikkat, bayanlar ve baylar, ve tüm gemiler.

Where exactly is this sea plane?

Bu deniz uçağı tam olarak nerede?