secrets

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service. Hello, Jack.

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum. merhaba, Jack.

He thought it was a very big secret for such a small little girl

Böyle ufak bir kız için çok büyük bir sır olduğunu düşündü.

Actually, he told me his secret, and I'm thinking of doing the same thing.

Aslında bana sırrını söyledi... .ve ben de aynı şeyi yapmayı düşünüyorum.

This morning we had one secret between us, now we have two.

Bu sabah aramızda bir tane sır vardı, şimdi iki tane var.

It will be our little secret, okay?

Bu bizim küçük sırrımız olacak, tamam mı?

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service.

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum.

This will be our little secret

Bu bizim küçük sırrımız olacak

Well, let me let you in on a little secret, okay?

Peki, izin ver sana küçük bir sır vereyim, tamam mı?

Well, that must be a very deep secret, 'cause I don't know about it.

Eh, çok derin bir sır olmalı, çünkü ben hakkında bir şey bilmiyorum.