seen için İngilizce-Türkçe çeviriler:

görüşmek, görülmemiş, görmek · anlamak · ziyaret etmek · diğer çevirileri

seen görüşmek, görülmemiş, görmek

Because I've never seen you that happy before and I love you happy.

Çünkü seni hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Mutlu olmanı seviyorum.

No, it's just that I've never seen you around.

Hayır, sadece seni daha önce buralarda hiç görmemiştim.

Wait a minute, I've seen that before.

Bekle bir dakika, bunu daha önce görmüştüm.

seen anlamak

Nobody ever told me these things I never seen a pregnant woman before

Kimse bana bunları anlatmamıştı. Daha önce hiç hamile kadın görmedim.

Tell me everything you've seen.

Gördüğün her şeyi bana anlat.

You've always understood more than me and seen more than me.

Beni her zaman benden iyi anladın ve çok fazla gördün.

seen ziyaret etmek

He was also seen visiting this mosque.

Aynı zamanda şu camiyi de ziyaret ediyordu.

You've visited other realms, seen different species, aliens.

Diğer diyarları ziyaret ettin, farklı türler ve uzaylılar gördün.