semen için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sperm · meni · su · diğer çevirileri

semen sperm

But Hector witnessed the locker incident and then later, semen was found in the library.

Ama Hector dolap olayına tanık oldu ve daha sonra kütüphanede de sperm bulduk.

This carpet smells like semen.

Bu halı sperm gibi kokuyor.

and no obvious sign of semen.

ve belirgin bir sperm izi yok.

semen meni

Interesting. But do you have any blood, semen, hair, or any other physical evidence?

Ama elinizde kan, meni, saç ya da herhangi bir fiziksel kanıt var mı?

But you also have semen in you.

Ama ayrıca meni de var, unuttun mu?

There's definitely semen in that.

Kesinlikle orada meni var.

semen su

In semen, besides sperm, water, zinc, vitamin C prostaglandins and alkalines are present.

Semen sıvısında sperm yanında, su, çinko, C vitamini prostaglandin ve alkalin bulunuyor.