six için İngilizce-Türkçe çeviriler:

altı · altıncı · altılı · diğer çevirileri

six altı

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

One Two Three Four Six.. ..

Bir iki üç dört altı.. ..

She's not here, son. She was in an accident six months ago.

O, artık burada değil oğlum, altı ay önce, bir kaza geçirdi.

six altıncı

That's not question six.

Altıncı soru bu değil.

Mr Kelly, line six, please.

Bay Kelly, altıncı hatta, lütfen.

What's step six, man?

Altıncı adım ne, adamım?

six altılı

Yeah. Not exactly the same old six.

Evet, tam olarak eski altılı değil.

Two eight and sixes, please.

İki, sekiz ve altılı lütfen.

I still got a six-pack.

Hala altılı bir kutum var.