sky's

Everything else is so different but it's the same sky, the same stars.

Ama diğer her şey çok farklı. Gökyüzü ve yıldızlar ise aynı.

There's the rocket against that grey sky, and it's green.

Bu büyük bir şey. Gri gökyüzüne karşı yeşil bir roket var.

There's a man in the sky, but he's not human.

Gökyüzünde bir adam var, ama o insan değil.

There's the rocket against that gray sky, and it's green!

Bu büyük bir şey. Gri gökyüzünde yeşil bir roket var.

But it's an ongoing process, Sky and we have gotta be understanding, you know?

Ama bu devam eden bir süreç, Sky ve biraz anlayışlı olmamız lazım, değil mi?

Ther.e's new earth and new sKy for. you.

Senin için yeni bir yeryüzü ve gökyüzü var

Sky will soon learn that, for bears, it's nearly impossible.

Gökyüzü bunu yakında öğrenecek, ve ayılar için, bu neredeyse imkansız.

There's a special place under the sky

Gökyüzünün altında özel bir yer var.

Not a cloud in the sky You know it's only the beginning

Gökyüzünde tek bir bulut yok Biliyorsunuz ki bu sadece başlangıç

Thanks, Sky Girl, but there's nothing to do until the sniper is dead.

Sağ ol Gök kızı ama keskin nişancı ölene kadar bir şey yapamazsın.