slash için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kesmek · kesik · bölü · çizgi · diğer çevirileri

slash kesmek

Two injuries broken nose and a slashed throat.

İki yaralanma var. Kırık burun ve kesilen boğaz.

Somebody slashed this inflatable snowman.

Biri bu şişirilir kardan adamı kesmiş.

Clete Reed Throat slashed.

Clete Reed boğazı kesildi.

slash kesik

One slash for each murder he's committed.

İşlediği her cinayet için bir kesik.

Those cuts are pretty deep, almost like he was slashed.

Bu kesikler oldukça derin, sanki adam kesilmiş gibi.

And slashed throat.

Ve kesik boğaz.

slash bölü

Zero, twelve, slash, acorn.

Sıfır, on iki, bölü, A.

It was a one-slash-two-time thing meant nothing.

Sadece bir bölü iki kerelik bir şeydi, hiçbir anlamı yoktu.

Yoink dot adios, back-slash losers.

Çal nokta kaç, ters-bölü ezikler.

slash çizgi

And then this is the cooking-slash-dining slash-living-slash-reception slash-chillout area.

Ve sonra burası da yemek-çizgi-pişirmek çizgi-yaşamak-çizgi-resepsiyon-çizgi müzik alanı.