so called

Okay? It's important to me. So please call me back.

Benim için çok önemli, o yüzden beni ara.

Well, so am I, and you called me, so

Ben de öyle ve beni sen çağırdın.

So, I called her and said I had a problem at the hospital, a surgery or something.

Onu aradım ve hastanede bir problem olduğunu ameliyat ya da onun gibi bir şey olduğunu söyledim.

I was wondering the same thing, so I called her, cos I still had her number in my phone.

Ben de aynı şeyi merak ettim. O yüzden onu aradım, çünkü bende hala telefon numarası vardı.

I've called you so many times, but you didn't do anything.

Seni bir çok kez aradım, ama sen hiçbir şey yapmadın.

I'd love to, but I gotta go meet someone, so call me tomorrow, okay?

Çok isterdim, ama biriyle buluşmam gerek, beni yarın ara, tamam mı?

Sorry to call you so late but I

Bu kadar geç aradığım için üzgünüm ama

So just call me back.

Yani beni lütfen geri ara.

I'm I'm sorry to call so late, But it's Tom.

Bu kadar geç vakitte aradığım için üzgünüm ama Tom.

So she called you, right?

Seni aradı, değil mi?