sodium için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sodyum · diğer çevirileri

sodium sodyum

Hydrogen, helium, lithium, beryilium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur

Hidrojen, helyum, lityum, berilyum bor, karbon, nitrojen, oksijen flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, sülfür

Pure sodium hydroxide is a laboratory chemical

Evet. Saf sodyum hidroksit bir laboratuar kimyasalıdır.

Very good. And, uh, what is sodium? It's salt.

Çok güzel. aa ve pardon..sodyum ne? tuz.