sometimes için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bazen · bazı · arada sırada, ara sıra · bazan · diğer çevirileri

sometimes bazen

You've always been a good friend to me the best, actually but sometimes

Bana her zaman iyi bir arkadaş oldun en iyi arkadaş, aslında ama bazen

But sometimes things happen.

Ama bazen böyle şeyler olur.

And you love Dad. But sometimes Dad may be wrong.

Babanı seviyorum ama bazen baban da hatalı olabilir.

sometimes bazı

Maybe it's not fair, but sometimes God gives some men just a little bit more.

Belki adil değil, ama bazen Tanrı bazı adamlara biraz daha fazlasını verir.

Sometimes some things happen

Bazen bazı şeyler olur.

Sometimes things become part of you.

Bazen bazı şeyler senin bir parçan olur.

sometimes arada sırada, ara sıra

I'll come back and visit sometime.

Ara sıra geri gelip ziyaret ederim.

Well, come and visit me sometime.

Evet, ara sıra gelip beni ziyaret et.

I'm sure he'll come back here for Ashley sometime.

Eminim Ashley için ara sıra geri gelecektir.

sometimes bazan

That really happens sometimes.

Bazan gerçekten de oluyor bu.

Sometimes you're pretty good, Johnny.

Bazan sen oldukça iyisin, Johnny.

She does too sometimes.

Bunu o da yapar bazan.