somewhere için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bir yer, bir yerde, bir yere · herhangi bir yerde · diğer çevirileri

somewhere bir yer, bir yerde, bir yere

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

And maybe, just maybe, they're still alive somewhere.

Belki de. Belki de. Bir yerlerde hala hayattalardır.

Let's go somewhere, you and me.

Sen ve ben bir yerlere gidelim.

somewhere herhangi bir yerde

Are we going somewhere? Anywhere?

Bir yere gidiyor musun?Herhangi bir yere?

Is it written down somewhere?

Herhangi bir yerde yazılı bu?

Could it have landed somewhere?

Herhangi bir yere inmiş olabilir mi?