sounds

I know it sounds strange, but that's not what's important right now, so promise me.

Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şimdi bu önemli değil. Bana söz ver.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

It sounds like you never did anything wrong I did, but this is different.

Sanki sen hiç yanlış bir şey yapmamışsın gibi. Yaptım, ama bu farklı.

It's gonna sound a little strange, but, uh just think about it for a second, okay?

Biraz garip gelebilir aslında, ama, ah sadece bir an için düşün bunu, tamam mı?

That actually sounds like a good idea.

Bu iyi bir fikir gibi geliyor.

This is gonna sound really weird, but I really want you to do it, okay?

Gerçekten kulağa çok garip gelecek ama yine de yapmak istiyorum tamam mı?

Oh, that sounds like a good place for her.

Ah, bu onun için iyi bir yer gibi geliyor.

It may sound funny for me to say it but she's really a very nice girl.

Benim için bunu söylemem sana komik gelebilir ama o gerçekten çok hoş bir kızdır.

That sounds like a very, very bad idea to me.

Bu bana çok çok kötü bir fikir gibi geldi.