soup için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çorba · et suyu · yoğun sis · diğer çevirileri

soup çorba

No, just a soup and a half sandwich and a whole sandwich for me. Ah. Hello.

Hayır, sadece bir çorba ve yarım sandviç, benim için de bütün bir sandviç

You do a soup or something.

Sen çorba veya başka bir şey yap.

Relax, we'll make a good soup tonight.

Rahatla ol, bu gece güzel bir çorba yaparız.

soup et suyu

Meat soup, Your Highness.

Et suyu çorbası Ekselansları.

How can it be hygienical mutton soup

Et suyuna çorba nasıl lezzetli olabilir ki?

Your hygienical mutton soup and garlic

Et suyuna çorbanız ve sarımsak.

soup yoğun sis

This soup is thick.

Bu sis çok yoğun.