sperm için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sperm · meni · döl · diğer çevirileri

sperm sperm

Now, for us, it's only a couple of inches, but for Mr. Sperm there it's miles away.

Şimdi, bizim için, bu sadece bir kaç metre, ama oradaki Bay Sperm için bu yüz metrelerce uzak.

I am a sperm donor What?

Ben bir sperm donörüyüm Ne?

What about the sperm donor?

Peki ya sperm bağışçısı?

sperm meni

He's azoospermic produces semen but no sperm cells.

O azoospermic. Meni üretiyor, ama sperm hücresi yok.

sperm döl

Jerry, Jerry, it's sperm and nonsense.

Jerry, Jerry. Döl ve saçmalık.