sprinklers

I kid did a bang-up job on my sprinklers, you know what I'm saying?

Ben çocuk benim fıskiyelerde müthiş bir yaptı. Ne diyorum biliyor musun? Evet.

You're an overpriced sprinkler, and you're old, and you have a dumb hat on.

Sen pahalı bir su püskürtücüsün, sen de aptal şapkalı bir ihtiyarsın.

No sprinklers, no smoke alarms, empty fire extinguishers and only one exit.

Yok sprinkler, hiçbir duman alarmı, boş yangın söndürücüler ve tek bir çıkış.

I'm sorry about the sprinkler system.

Fıskiye sistemi için özür dilerim.

Last night, the fire sprinklers flooded our apartment.

Dün gece, yangın alarmı çalıştı ve evimizi su bastı.

No, no, sprinkler system's working great.

Yo, yo, fıskiye sistemi harika çalışıyor.

Why didn't the sprinkler system extinguish them?

Neden yangın söndürme sistemi alevleri söndürmedi?

Mace's cigarette triggered the sprinklers, and he slipped and fell?

Biliyorum. Mace'in sigarası yangın söndürücüleri tetikledi ve o da kayıp düştü mü?

Lawnmowers, sprinklers, kid on the corner selling lemonade.

Çim biçme makinesi, fıskiyeler, köşede limonata satan bir çocuk.

The Henry Winkler Sprinkler.

The Henry Winkler Fıskiyesi.