stealthy için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sinsi · gizli · diğer çevirileri

stealthy sinsi

Yeah, that's me stealthy Dev Morgan.

Evet o benim sinsi Dev Morgan.

You're not a very stealthy thief.

Ama sen sinsi bir hırsız değilsin.

Silent, stealthy, smart a lethal option.

Sessiz, sinsi, zeki Öldürücü bir seçenek.

stealthy gizli

The infamous Slash, not very stealthy for a ninja.

Rezil Slash, bir ninja için pek gizli değil.

The best security probe isn't necessarily stealthy.

En iyi güvenlik araştırmalarının gizli olmaları gerekmez.

After a stealthy investigation

Gizli bir soruşturma sonrası