stolen için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çalıntı · çal · diğer çevirileri

stolen çalıntı

This is a stolen car.

Bu çalıntı bir araba.

I've got a stolen vehicle here.

Burada bir çalıntı araç var.

This isn't stolen.

O çalıntı değil.

stolen çal

Because a car has been stolen and that does not happen very often around here.

Çünkü bir araba çalındı ve burada sık olan bir durum değil bu.

Because then you will have stolen it

Çünkü sonra sen onu çalmış olacaksın

He might have stolen something.

Bir şey çalmış olabilir.