sugar için İngilizce-Türkçe çeviriler:

şekerli, şekerim, şeker · şeker koymak · diğer çevirileri

sugar şekerli, şekerim, şeker

Come on out here and give me some sugar, girl.

Hadi, buraya gel ve bana biraz şeker ver, kız.

You still take cream and sugar, right?

Hala krema ve şekerli içiyorsun, değil mi?

Who gave him sugar?

Kim ona şeker verdi?

sugar şeker koymak

Black coffee with sugar, please.

Koyu kahve, şekerli lütfen.

Very strong, lots of sugar.

Çok koyu, çok şekerli.

I put sugar in it.

İçine şeker de koydum.