syndrome için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sendrom · sendromlu · diğer çevirileri

syndrome sendrom

It's not even a real syndrome.

Gerçek bir sendrom bile değil.

Some kind of syndrome or something.

Bir çeşit sendrom gibi bir şeydi.

It's a syndrome.

Bu bir sendrom.

syndrome sendromlu

A Down syndrome living organ donor.

Down sendromlu bir organ donörü.

TV actor Andy Millman has hit a Down's syndrome child.

TV oyuncusu Andy Millman down sendromlu bir çocuğu dövmüş.

Some Moira Syndrome patients were rescued.

Bazı Moira Sendromlu hastalar kurtarıldı.