tale için İngilizce-Türkçe çeviriler:

masal · hikaye · öykü · efsane · dedikodu · diğer çevirileri

tale masal

And now the Priest tells this tale It's a routine investigation

Ve şimdi rahip de bu masalı anlatıyor. Rutin bir soruşturma.

No, it's not a fairy tale.

Hayır, bu bir masal değil.

There was once an old sailor, a magician and a teller of tales.

Eski bir denizci varmış bir de sihirbaz ve masallar anlatan biri.

tale hikaye

A little whiskey, a few tales of glory, they'd be all fired up for Uncle Sam and a paycheck.

Küçük bir viski, zafer birkaç hikayeleri, hepsi ateş olurdu Sam Amca için ve bir maaş.

It's not a tale. It is a trap.

Bu bir hikaye değil, bu bir tuzak.

Long and fascinating tale.

Uzun ve büyüleyici bir hikaye.

tale öykü

That old beggar he told me a fine tale about the Duke and his magical dagger.

Şu yaşlı dilenci bana güzel bir öykü anlattı dük ve onun büyülü hançeri hakkında.

So this is a tall tale.

Demek ki bu uzun bir öykü.

It is an interesting tale.

Çok ilginç bir öykü.

tale efsane

And it's a fairy tale, a legend.

O bir peri masalı, bir efsane.

Myths, legends, fairy tales

Mitler, efsaneler, peri masalları

It, it's, it's imposiblecrazy a fairy tale, a myth, a legend!

Bu imkânsız. Çılgın bir masal, bir mit, bir efsane

tale dedikodu

We don't want any tell-tales.

Herhangi bir dedikodu istemiyoruz.