tank için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tank, tankı · depo · tüp · su deposu · benzin deposu · akvaryum · havuz · tanker · diğer çevirileri

tank tank, tankı

There's a water tank behind your house, isn't there?

Sizin evin arkasında bir su tankı var, değil mi?

There was a freak accident a tank exploded and they found some kind of weird silver handprint.

Acayip bir kaza olmuş Bir tank patlamış Ve garip gümüş bir el izi bulmuşlar.

Is there a blue shark in this tank?

Bu su tankında mavi köpekbalığı var mı?

tank depo

I want a bus for the airport, a jet with a full tank.

Havaalanına gidecek bir otobüs ve deposu dolu bir jet istiyorum.

Yeah, from the water tank.

Evet, su deposu yüzünden.

We got a handful of caps, and you're shooting water tanks.

Bir avuç mermimiz var ve sen su deposu avlıyorsun.

tank tüp

Yeah, but it's there, and it's got tanks, maybe two.

Evet ama orada ve tüp de var. Belki iki tanedir.

That oxygen tank, hurry!

Oksijen tüpü, acele et!

Take this tank

Bu tüpü al.

tank su deposu

We got a rusty water tank across the street.

Sokağın karşısında paslı bir su deposu var.

Yeah, from the water tank.

Evet, su deposu yüzünden.

Water tank's about a third empty, and Anne's got a dehydrated patient.

Üçüncü su deposu da boşaldı ve Anne'in susuz bir hastası var.

tank benzin deposu

Gas tank. Stomach.

Benzin deposu mide.

I think the tank's punctured

Galiba benzin deposu delinmiş.

Your gas tank's chockablock full of crud.

Benzin deposuna bir sürü pislik dolmuş.

tank akvaryum

There's a big fish tank behind the bar with one little fish.

Orada barın arkasında büyük bir akvaryumda küçük bir balık var.

Aquarium needs help cleaning tanks.

Akvaryum tanklarının temizliği için yardım.

Give me that glass tank.

Bana o cam akvaryumu ver.

tank havuz

Plus, we need the tank for the Loch Ness monster.

Ayrıca, Loch Ness Gölü Canavarı için havuza ihtiyacımız var.

There's a hole in Willy's tank.

Willy'nin havuzunda bir delik var.

tank tanker

There's a tank truck here.

Burada bir yakıt tankeri var.