team için İngilizce-Türkçe çeviriler:

takım · ekip · tim · grup · takıma girmek., takıma girmek · takım kurmak · oyuncu takımı · kol · kadro · diğer çevirileri

team takım

Look, I don't know everything yet, but that's why I need a team.

Bak, her şeyi henüz bilmiyorum ama bu yüzden bir takıma ihtiyacım var.

You have a good team, Will.

İyi bir takımın var, Will.

This is a professional football team, not "The rules.

Bu, profesyonel futbol takımı. The Rules değil.

team ekip

And I think you and I could make a really good team.

Ve bence sen ve ben gerçekten iyi bir ekip olabiliriz.

Look, let's get a team meeting going, everybody!

Bak, bir ekip toplantısı olacak, herkes başlayalım!

Send a security team down there.

Aşağıya bir güvenlik ekibi yollayın.

team tim

Team, I'm afraid I have bad news.

Tim, korkarım kötü bir haberim var.

Bravo team ready.

Bravo timi hazır.

Bravo team, what's your status?

Bravo timi durumunuz ne?

team grup

Right now, we're a bunch of individuals with great powers and talents, but we're not a team.

Şu anda harika güçleri ve yetenekleri olan bir grup bireyiz ama daha bir takım değiliz.

And Team B. Good luck.

Ve B Grubu, iyi şanslar.

This team took a huge risk.

Bu grup büyük bir riske girdi.

team takıma girmek., takıma girmek

Second team, move inside.

İkinci takım, içeri girin.

That summer, he would join Larry Bird and Magic Johnson on the fabled Dream Team.

O yaz, Larry Bird ve Magic Johnson ile efsanevi Rüya Takımı'na girecekti.

A two-man extraction team could slip in there, but it's not easy.

İki kişilik bir çıkartma takımı oraya sessizce girebilir ama kolay değil.

team takım kurmak

He's a taekwondo master and he almost made the national team.

Bir tekvando ustası ve ulusal bir takım kurmak üzere.

Let's go! Make two teams.

Hadi, iki takım kurun.

Mom, Skip is putting together a skate team.

Anne, Skip bir kay kay takımı kuruyor.

team oyuncu takımı

Every player on that team thinks I'm the greatest.

Takımda her oyuncu benim en büyük olduğumu düşünüyor.

This company needs team players"!

Bu şirkete takım oyuncuları lazım!

Hey, Jon Sharp, team captain and M.V.P. Good to see you.

Jon Sharp, takım kaptanı ve en iyi oyuncu. Seni görmek güzel.

team kol

One team for each arm,

Her kol için tek takım.

team kadro

Xavier McDaniel made the All-Star team.

Xavier McDaniel YıIdızlar kadrosuna girdi.