the için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bu · için · diğer çevirileri

the bu

What the what is this?

Bu, bu da ne böyle?

And this is the

Ve bu da Yatak.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

And so I wanted to do something young and crazy. And you're the only one I wanted to do it with.

Ve bu yüzden, genç ve çılgınca bir şey yapmak istedim, bunu yapmak istediğim tek kişi de sensin.

Because that's a good thing, And the good things Will always be here waiting for you.

Çünkü bu iyi bir şey ve iyi şeyler her zaman seni bekliyor olacak.

The No. It's not that?

Hayır Bu değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

Maybe this isn't the right time for this, you know?

Belki de bunun için doğru bir zaman değil, anlıyor musun?

Please Papa, let me ask you one question and please this time please, please, tell me the truth

Lütfen baba, izin ver sana bir soru sorayım lütfen bu kez lütfen, lütfen, bana gerçeği söyle

This isn't the time or the place, but do you have something for me?

Bu yeri ve zamanı değil, Benim için bir şeyin var mı?