the için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bu · için · diğer çevirileri

the için

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

And for the

Ve şey için..

I know, I know, it's just it's not the right time to tell him.

Biliyorum biliyorum ama şu an söylemek için doğru bir zaman değil.

OK, OK, I got something for you a little something for the birthday girl.

Tamam, tamam. Senin için bir şeyim var. Doğum günü kızı için küçük bir şey.

Yeah. Yeah, but for now, just the one.

Evet ama şu an için sadece bir sorum var.

Maybe this isn't the right time for this, you know?

Belki de bunun için doğru bir zaman değil, anlıyor musun?

This isn't the time or the place, but do you have something for me?

Bu yeri ve zamanı değil, Benim için bir şeyin var mı?

And it's just not the time for us.

Ve bu ikimiz için iyi bir zaman değil.

When is the last time you did something nice for me?

En son ne zaman benim için güzel bir şey yaptın?

It's not the right time for him.

Onun için doğru bir zaman değil.