these için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bunlar, bu · diğer çevirileri

these bunlar, bu

There's good people, there's bad people, and then there's these people.

İyi insanlar var kötü insanlar var ve bir de bunlar var.

And what are these for?

Bunlar ne için peki?

How long are these guys going to be here?

Bu adamlar daha ne kadar burada olacak?