they için İngilizce-Türkçe çeviriler:

onlar, o · insanlar · diğer çevirileri

they onlar, o

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

They're good people.

Onlar iyi insanlar.

They're bad people.

Onlar kötü insanlar.

they insanlar

Yeah, but you know there's no such thing. There's just people. And they're looking to you for help.

Evet ama böyle bir şey olmadığını biliyorsun sadece insanlar var ve yardım için seni arıyorlar.

These people, they are dangerous, and they want me dead.

Bu insanlar onlar tehlikeli, ve benim ölmemi istiyorlar.

But they're still alive.

Ama bu insanlar hâlâ yaşıyor.