tibetan için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Tibetli, Tibet · diğer çevirileri

tibetan Tibetli, Tibet

The closest match I could find would be a corkscrew or a Tibetan skull knife.

Bulabildiğim en yakın eşleşme ya bir tirbişon ya da bir Tibet kafatası bıçağı.

Adams, check if there is some tibetan movie for you.

Adams, bak bakalım senin için bir kaç Tibet filmi var mı?.

Also known as a Tibetan Sky Funeral.

Ayrıca Tibet Gökyüzü Cenazesi olarak bilinir.