told için İngilizce-Türkçe çeviriler:

söylemek · anlatmak · diğer çevirileri

told söylemek

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

A child has told me something, I need to talk to you about it.

Bir çocuk bana bir şey söyledi. Bu konuda seninle konuşmam gerek.

I told you, and you didn't do anything

Sana söylemiştim! Ama sen hiç bir şey yapmadın.

told anlatmak

He's my friend and he told me everything.

O benim arkadaşım ve bana her şeyi anlattı.

So you've told me everything.

Yani bana her şeyi anlattın.

Jim, your Jim, told me and I thank you.

Jim, bana anlattı ve sana teşekkür ederim.