too için İngilizce-Türkçe çeviriler:

de · çok · da · fazla · ayrıca · hem de · aşırı · dahi · and · diğer çevirileri

too de

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

You do something too!

Sen de bir şeyler yap.

And because you love me too.

Ve çünkü sen de beni seviyorsun.

too çok

And this is good too, it's for you.

Ve bu senin için çok iyi olacak.

No, no, no, it's too late for that.

Hayır, hayır, bunun için artık çok geç.

It's too little.

Bu çok küçük!

too da

I got something for you here, too.

Burada da senin için bir şey var.

Yeah. To me, too.

Evet, bana da öyle.

You got a good woman, too.

Senin iyi bir kadının da var.

too fazla

And he is too good for that.

Ve o bunun için fazla iyi.

Okay, this is too much.

Tamam, bu kadarı fazla.

God, you're too good for me.

Benim için fazla iyisin sen.

too ayrıca

Mr. Todd, there's a girl who needs my help, such a sad girl and lonely, and beautiful too and

Bay Todd, yardımıma ihtiyacı olan bir kız var. Çok üzgün ve yalnız bir kız, ayrıca çok güzel

And this is serious too.

Ayrıca bu da ciddi.

And besides, it's too late.

Ve ayrı artık çok geç.

too hem de

And a good man, too.

Hem de iyi bir adam.

It's good too.

Hem iyi de.

And a damn good one, too.

Hem de iyi bir tane.

too aşırı

It's too important for me.

Benim için aşırı önemli.

Is it too much for a coffee shop?

Bir kahve dükkanı için çok mu aşırı?

Sometimes too good.

Bazen aşırı iyi.

too dahi

Look I know you're a genius, but I'm a genius too.

Bak bir dahi olduğunu biliyorum, ama ben de bir dahiyim.

It's too bad he's such a bastard, Because he really is brilliant.

Bu kadar piç biri olması çok kötü çünkü gerçekten bir dahi.

Two idiots and a little genius it's too much!

İki aptal ve küçük bir dahi bu kadarı fazla!

too and

Honey, you're too sweet for rock and roll.

Tatlım, Rock and roll için çok tatlısın

My grandchildren, Oki and Puja, and you too, Pittiulaq and Pakak

Torunlarım, Oki ve Puja, ve siz, Pittiulaq and Pakak

Do Heckle and Jeckle know too?

Bunu Heckle and Jeckle da biliyor mu?