took

He said he didn't know who I was anymore, and then he left and he took everything.

O bilmiyordum dedi Artık kim, ve sonra gitti ve o her şeyi aldı. Bu çok garip.

You took something from me and now I'm going to take something from you.

Sen, benim elimden bir şey aldın. Ben de senden bir şey alacağım.

Charles, I know you're upset that your father took his company back, but give him a chance.

Charles, Baban şirketini geri aldığı için, üzgün olduğunu biliyorum, ama ona bir şans ver.

So Mom left him, and she took me and my brother and sister with her.

Bu yüzden annem onu terk etti. Beni ve erkek ve kız kardeşimi yanına aldı.

But you took something from me, Charlie, and that ain't right.

Ama benden bir şey aldın Charlie. Ve bu doğru değil.

And then one day, my dad came and took me away from her.

Sonra bir gün babam eve geldi ve beni ondan aldı.

I just wanted to be a kid and he took that from me.

Ben sadece çocuk olmak istiyordum ve o bunu benden aldı.

But she's not here, anymore so that's why I took home to live with me.

Ama artık burada değil. O yüzden seni benimle yaşaman için eve götürdüm.

I don't know anything and you took everything from me.

Ben hiçbir şey bilmiyorum ve sen herşeyi benden aldın.

You took something from me that night but you left a little something behind.

O gece benden bir şey çaldın ama geride ufak bir şey bıraktın.