town için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kasabalı, kasaba · şehir · kent · köy · belediye · şehir merkezi · ilçe · şehir halkı · diğer çevirileri

town kasabalı, kasaba

Today, I'm even more lucky because there's one more thing I can bring back to this town:

Bugün, ben daha şanslıyım Bir şey daha var çünkü Ben bu kasabaya geri getirebilir:

There's plenty of space for everybody in this town.

Bu kasabada herkes için yeterince yer var.

We'll be in town in a few minutes.

Bir kaç dakika sonra kasaba da oluruz.

town şehir

Do you know how hard it is for a woman to find a good husband in this town?

Bir kadın için iyi bir koca bulmak bu şehirde ne kadar zor biliyor musun?

What a strange town this is.

Ne kadar tuhaf bir şehir burası.

New York. What a town.

New York, ne şehir.

town kent

That's why the whole town loves you.

İşte bu yüzden bütün kent seni seviyor.

It's a big town, baby!

Çok büyük bir kent!

Captain Holmes just went into town, ma'am, on business.

Yüzbaşı Holmes az önce kente gitti. İş için.

town köy

You know, there's something missing in this town.

Biliyor musun, bu köyde eksik olan bir şey var.

The whole town knows that.

Bütün köy biliyor bunu.

Don't you know of a village or small town

Yakınlarda, bir köy ya da küçük kasaba var mı?

town belediye

Benny was my husband and your brother and the mayor of this town.

Benny benim kocamdı Senin de erkek kardeşin Ve bu kasabanın Belediye başkanı.

Teddy Conrad doesn't deserve to be mayor of this town.

Teddy Conrad, bu kasabanın belediye başkanı olmayı hak etmiyor.

Also, we'll be holding special elections next month for our new town mayor.

Ayrıca, gelecek ay kasabanın yeni belediye başkanı için özel seçim yapacağız.

town şehir merkezi

This town is suddenly bad guy central.

Bu şehir birden kötü adamlar merkezi oldu.

The Town Center Main Plaza in thirty minutes.

Şehir Merkezi Ana Plaza'da Otuz dakika içinde.

Giant phantom dinosaur attacking town center.

Dev hayalet dinazor şehir merkezine saldırıyor.

town ilçe

This town is desperate for answers, Hood.

Bu ilçe cevaplar için umutsuz Hood.

It's a town matter, not county.

Bu kasabanın meselesi, İlçenin değil.

town şehir halkı

Clown Town population, Leonard.

Palyaço Şehri halkı, ben Leonard.

And Mr. Irving Steinbloom came down and he signed us to Folk Town

Ve Bay Irving Steinbloom geldi ve Halk şehrinde imza attırdı