triangle için İngilizce-Türkçe çeviriler:

üçgen · üç köşeli · diğer çevirileri

triangle üçgen

Well our movie is a love triangle, a rich boy and a poor girl.

Pekala bizim filmimiz bir aşk üçgeni, zengin bir erkek ve fakir bir kız.

It's a dangerous triangle.

Bu tehlikeli bir üçgen.

Now that's a triangle.

İşte bu bir üçgen.

triangle üç köşeli

Three points of a triangle.

Bir üçgenin üç köşesi.