troublemaker için İngilizce-Türkçe çeviriler:

başbelası · diğer çevirileri

troublemaker başbelası

That guy is a troublemaker.

O herif tam bir başbelası.

A real troublemaker.

Gerçek bir başbelası.

Isn't he that troublemaker Park Hyun-soo?

Başbelası Park Hyun-soo değil miydi, o?