tunnel için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tünel · tünel açmak · diğer çevirileri

tunnel tünel

Well, there's the old power plant, or maybe an abandoned subway tunnel.

İyi, eski bir elektrik santrali var, ya da belki de terk edilmiş bir metro tünelinde.

There's a big tunnel out there, yeah? Oh, yes.

Büyük bir tünel var orada, değil mi?

Think I saw a tunnel number.

Sanırım bir tünel numarası gördüm.

tunnel tünel açmak

Never seen anybody tunnel into prison before

Daha önce hiç hapishaneye açılan bir tünel görmemiştim.

She wants that tunnel opened.

O tünelin açılmasını istiyor.

It's for mining and tunneling.

Maden ve tünel açmak için.