tutelage için İngilizce-Türkçe çeviriler:

vesayet · diğer çevirileri

tutelage vesayet

During your tutelage, did Da Vinci ever mention The Labyrinth?

Senin vesayetin sırasında... .Da Vinci Labiretn'ten bahsetti mi?

Under your tutelage.

Senin vesayetin altında.