uh için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ah · diğer çevirileri

uh ah

It's gonna sound a little strange, but, uh just think about it for a second, okay?

Biraz garip gelebilir aslında, ama, ah sadece bir an için düşün bunu, tamam mı?

Uh, no, it's not. Look.

Ah, hayır değil, bakın.

Uh, one more thing, Jim.

Ah, bir şey daha, Jim.