uncle için İngilizce-Türkçe çeviriler:

amca · dayı · enişte · dayısı · yaşlı adam · diğer çevirileri

uncle amca

No, he's just a close family friend, but I've always known him as Uncle Johnny.

Hayır, sadece yakın bir aile dostu. Ama onu hep Johnny Amca olarak tanıdım.

You know what my uncle said?

Amcam ne dedi biliyor musunuz?

Are you okay too, Uncle?

Sen de iyi misin amca?

uncle dayı

Then Uncle Charlie came and everything changed.

Sonra Charlie dayı geldi ve her şey değişti.

Oh, Uncle Charlie.

Oh, Charlie dayı.

Thanks for the help, uncle ted.

Yardımın için teşekkürler Ted Dayı.

uncle enişte

Thank you so much, Uncle Will.

Çok teşekkür ederim Will enişte.

An aunt and an Uncle.

Bir teyze ve enişte.

Come and see, Uncle Jules is cooking!

Gel de gör, Jules Enişte yemek pişiriyor.

uncle dayısı

Myrtle Mae Simmons, her uncle, Elwood P. Dowd, is the biggest

Myrtle Mae Simmons, dayısı Elwood P. Dowd kasabanın en

And everybody had an Uncle Earl.

Ve herkesin bir Earl dayısı olurdu.

Connor's uncle, Deke Hutton.

Connor'un dayısı, Deke Hutton.

uncle yaşlı adam

An old uncle came to visit.

Yaşlı bir adam ziyarete geldi.

Uncle Joo-bong's place smells like an old man.

Joo-bong Amcanın evi yaşlı adam gibi kokuyor.