underwater için İngilizce-Türkçe çeviriler:

su altındaki, suyun altında, suyun altında. · sualtı · diğer çevirileri

underwater su altındaki, suyun altında, suyun altında.

I don't know, but in a few days, this place is gonna be underwater.

Bilmiyorum, ama bir kaç gün içinde, bu yer.. bir mil su altında kalacak.

In a few minutes we'll all be underwater.

Birkaç dakika sonra hepimiz su altında kalacağız.

I invented a helicopter that goes underwater.

Su altında giden bir helikopter icat ettim.

underwater sualtı

I became an underwater photographer and a biologist, and from that point on, I followed sharks.

Bir sualtı fotoğrafçısı ve biyolog oldum ve bu noktadan sonra, köpekbalıklarını takip ettim.

Well, it's dangerous, isn't it, swimming into some underwater station?

Peki, tehlikeli, değil mi, Sualtı istasyonun içine yüzmek?

It's an underwater cave.

Bu bir sualtı mağarası.