university için İngilizce-Türkçe çeviriler:

üniversite · üniversiteli · diğer çevirileri

university üniversite

Okay, well, college or university because there's a difference.

Peki, iyi, kolej mi üniversite mi? Çünkü farklılık var.

I've been following her since university.

Üniversiteden beri onu takip ediyorum.

University life can be pretty bad.

Üniversite hayatı çok kötü olabiliyor.

university üniversiteli

Why university girls are strange-looking?

Neden üniversiteli kızlar garip görünür?