unsanitary için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sağlıksız · diğer çevirileri

unsanitary sağlıksız

Yeah, I'm starting to think that whole idea was childish and unsanitary and maybe even unsafe.

Evet, tüm bu fikrin çocukça ve sağlıksız hatta tehlikeli bile olduğunu düşünmeye başladım.

It is gettin' a little unsanitary, don't you think?

Biraz sağlıksız oluyor, sence de öyle değil mi?

It's very unsanitary and bad for your teeth.

Çok sağlıksız bir şey. Dişlerin için de çok kötü.