vapor için İngilizce-Türkçe çeviriler:

buharlı, buharı, buhar · duman · buharlaşmak · diğer çevirileri

vapor buharlı, buharı, buhar

It's just water vapor and nicotine and good things like that, you know?

Sadece su buharı ve nikotin ve bunlar gibi iyi şeyler, bilirsin.

I've tried everything: mouthwash, vapor rub, hemorrhoid cream.

Her şeyi denedim Gargara, buhar friksiyonu, basur kremi.

Mr. LEE, you know the water vapor, right?

Bay Lee, su buharı nedir biliyorsun, değil mi?

vapor duman

And it's healthy because it's invisible vapor.

Sağlıklı bir de çünkü görünmez dumanı var.

Shadows and vapors, all the same!

Gölgeler ve dumanlar, hep aynı olsun.

It's fucking vapor.

Bu siktiğimin dumanı!

vapor buharlaşmak

Love is transient, vaporous and guess who Aeryn loves right now?

Evet. Aşk geçicidir, buharlaşır.. ve tahmin et şu an Aeryn kimi seviyor?