venture için İngilizce-Türkçe çeviriler:

girişim · risk · giriş · macera · diğer çevirileri

venture girişim

But the good news is Donald has a brand-new venture.

Ama iyi haber şu ki, Donald'ın yepyeni bir girişimi var.

Oh, part of a new business venture

Ah, yeni bir ticari girişimin bir parçası

I will plan a venture, Jim Hawkins, and we will both profit wildly.

Bir girişim planlayacağım, Jim Hawkins, ve ikimiz de çılgınca kâr edeceğiz.

venture risk

Ed, have you ever heard of venture capital?

Ed hiç risk sermayesi diye bir şey duydun mu?

That's a dangerous venture, you're too young.

Bu riskli bir iş, sen çok küçüksün.

Ethan Seki, venture capitalist genius.

Ethan Seki, risk sermayedarı. Dâhi.

venture giriş

Mr. Sparkle, a joint venture of Matsumura Fishworks and Tamaribuchi Heavy Manufacturing Concern.

Bay Pırıltı, Matsumura Balıkçılık ile Tamaribuchi Dayanıklı İmalat'ın bir ortak giriş imidir.

venture macera

United Space Ventures, Keith Harding's office.

Birleşik Uzay Maceraları, Keith Harding'in ofisi.