victoria için İngilizce-Türkçe çeviriler:

victoria · diğer çevirileri

victoria victoria

Well, Victoria told Walter she wanted a divorce, but he's a proud man.

Victoria, Walter'a boşanmak istediğini söyledi ama o gururlu bir adam.

I'm Victoria Chase.

Ben Victoria Chase.

Not Victoria, obviously, but a lot of other things.

Besbelli Victoria değil, ama bunun dışında pek çok şey.