vitamin için İngilizce-Türkçe çeviriler:

vitamin, vitaminli · diğer çevirileri

vitamin

vitamin vitamin, vitaminli

This might sound strange but some people have a shortage of vitamins, iron or magnesium.

Bu biraz tuhaf gelebilir ama bazı insanlarda vitamin eksikliği vardır Demir ya da magnezyum eksikliği gibi.

This isn't medicine, this is vitamin C.

Bu ilaç değil sadece c vitamini.

It's nothing, just vitamins.

Bir şey değil, sadece vitamin.