volcano için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Volkan · yanardağ · diğer çevirileri

volcano Volkan

And so he thought, What is going on here, was there a volcano?

Ve düşündü ki, "burada ne oluyor?", "burada bir volkan vardı?

She's with the baby. I can't wait to orb that thing into a volcano.

O bebek ile. l bir volkan haline küre o şey için sabırsızlanıyorum.

Well, show me a volcano, then.

O zaman bana volkanı gösterin.

volcano yanardağ

This whole island is a volcano.

Bu adanın tamamı bir yanardağ.

This volcano isn't active, is it?

Bu yanardağ etkin değil, değil mi?

Oh, my God, a volcano!

Aman Tanrım! Bir yanardağ!