warlock için İngilizce-Türkçe çeviriler:

büyücü · falcı · diğer çevirileri

warlock büyücü

Listen, Warlock, a couple of weeks ago I wrote a

Dinle Büyücü, birkaç hafta önce bir şey yazdım

A warlock, is that like a demon?

Bir büyücü, iblis gibi bir şey mi?

That gay warlock is a chick magnet.

O eşcinsel büyücü bir hatun mıknatısı.

warlock falcı

But, Piper, you also dated a demon, a warlock and a ghost.

Ancak, Piper, aynı zamanda bir iblis, bir falcı ve bir hayalet tarihli.

So, what is she? Like, a demon, warlock, what?

Yani, o bir şeytan, falcı, ne gibi, nedir?

A warlock allied with Katrina.

Katrina bir falcı ile birlikte.